PRODUCTS

Xuất bản thông tin

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 5 USD so với mở phiên ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.859,8 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 14/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 14/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 24 USD so với đóng phiên tuần qua, giao dịch ở mức 1.867,2 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 11/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 11/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 12 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.899,3 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 10/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 10/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm 5,6 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.886,9 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 09/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 09/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 8 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.892,5 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 08/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 08/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 13 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.900,1 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 7/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 7/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 17 USD so với đóng phiên cuối tuần qua, giao dịch ở mức 1.887,2 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 4/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 4/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 36 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.870,9 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 3/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 3/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 7 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.906,6 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 2/6

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 2/6 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 8 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.899,7 USD/ounce. ...

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới