PRODUCTS

Xuất bản thông tin

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 9/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 9/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 25 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.685,2 USD/ounce. Biểu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 8/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 8/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 15 USD so với đóng phiên cuối tuần qua, ở mức 1.710,4 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 8/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 8/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 15 USD so với đóng phiên cuối tuần qua, ở mức 1.710,4 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 5/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 5/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 23 USD so với mở phiên sáng ngày hôm, ở mức 1.691 USD/ounce. Biểu đồ giá...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 4/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 4/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm 18,5 USD so với mở phiên sáng ngày hôm, ở mức 1.714,1 USD/ounce. Biểu đồ giá...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 3/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 3/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng hơn 6 USD so với mở phiên sáng ngày hôm, ở mức 1.732,6 USD/ounce. Biểu đồ giá...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 2/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 2/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 42 USD so với mở phiên sáng ngày hôm, ở mức 1.726,1 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 1/3

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 1/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 22 USD so với đóng phiên giao dịch cuối tuần qua, ở mức 1.768,2 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 26/2

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 26/2 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 31,3 USD so với mở phiên giao dịch sáng ngày hôm qua, ở mức 1.768,2 USD/ounce....

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới