PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 10/08/2022 14:11:26 đến 10/08/2022 21:07:43
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 52.250 53.350 10/08/2022 14:11:26
SJC 66.000 67.000 10/08/2022 14:11:26
Hà Nội PNJ 52.250 53.350 10/08/2022 14:21:18
SJC 66.050 67.000 10/08/2022 14:21:18
Đà Nẵng PNJ 52.250 53.350 10/08/2022 14:11:26
SJC 66.000 67.000 10/08/2022 14:11:26
Miền Tây PNJ 52.250 53.350 10/08/2022 14:17:28
SJC 66.200 67.000 10/08/2022 14:17:28
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 52.250 53.250 10/08/2022 14:11:26
Nữ trang 24K 51.850 52.650 10/08/2022 14:11:26
Nữ trang 18K 38.240 39.640 10/08/2022 14:11:26
Nữ trang 14K 29.550 30.950 10/08/2022 14:11:26
Nữ trang 10K 20.650 22.050 10/08/2022 14:11:26

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference