PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 29/09/2022 16:58:14 đến 30/09/2022 03:15:01
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 50.900 51.900 29/09/2022 16:58:14
SJC 64.500 65.500 29/09/2022 16:58:14
Hà Nội PNJ 50.900 51.900 29/09/2022 16:58:14
SJC 64.500 65.500 29/09/2022 16:58:14
Đà Nẵng PNJ 50.900 51.900 29/09/2022 16:58:14
SJC 64.500 65.500 29/09/2022 16:58:14
Miền Tây PNJ 50.900 51.900 29/09/2022 17:04:51
SJC 64.750 65.550 29/09/2022 17:04:51
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 50.900 51.800 29/09/2022 16:58:14
Nữ trang 24K 50.400 51.200 29/09/2022 16:58:14
Nữ trang 18K 37.150 38.550 29/09/2022 16:58:14
Nữ trang 14K 28.700 30.100 29/09/2022 16:58:14
Nữ trang 10K 20.050 21.450 29/09/2022 16:58:14

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference