PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 02/12/2021 14:25:16 đến 02/12/2021 15:02:52
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 02/12/2021 14:25:16
PNJ 51.200 52.000 02/12/2021 14:25:16
SJC 60.150 60.850 02/12/2021 14:25:16
Hà Nội PNJ 51.200 52.000 02/12/2021 14:35:44
SJC 60.160 60.850 02/12/2021 14:35:44
Đà Nẵng PNJ 51.200 52.000 02/12/2021 14:25:16
SJC 60.150 60.850 02/12/2021 14:25:16
Miền Tây PNJ 51.200 52.000 02/12/2021 14:52:42
SJC 60.100 60.700 02/12/2021 14:52:42
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 51.200 51.900 02/12/2021 14:25:16
Nữ trang 24K 50.800 51.600 02/12/2021 14:25:16
Nữ trang 18K 37.450 38.850 02/12/2021 14:25:16
Nữ trang 14K 28.940 30.340 02/12/2021 14:25:16
Nữ trang 10K 20.220 21.620 02/12/2021 14:25:16

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference