PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 28/05/2022 08:24:29 đến 29/05/2022 07:03:03
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 28/05/2022 08:24:29
PNJ 54.100 55.200 28/05/2022 08:24:29
SJC 68.400 69.400 28/05/2022 08:24:29
Hà Nội PNJ 54.100 55.200 28/05/2022 09:18:09
SJC 68.700 69.600 28/05/2022 09:18:09
Đà Nẵng PNJ 54.100 55.200 28/05/2022 08:24:29
SJC 68.400 69.400 28/05/2022 08:24:29
Miền Tây PNJ 54.100 55.200 28/05/2022 14:40:36
SJC 68.650 69.550 28/05/2022 14:40:36
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 54.100 55.100 28/05/2022 08:24:29
Nữ trang 24K 53.500 54.300 28/05/2022 08:24:29
Nữ trang 18K 39.480 40.880 28/05/2022 08:24:29
Nữ trang 14K 30.520 31.920 28/05/2022 08:24:29
Nữ trang 10K 21.340 22.740 28/05/2022 08:24:29

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference