PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 23/07/2024 09:33:38 đến 24/07/2024 07:50:53
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 75.820 77.170 23/07/2024 09:33:38
SJC 77.500 79.500 23/07/2024 09:33:38
Hà Nội PNJ 75.820 77.170 23/07/2024 09:33:38
SJC 77.500 79.500 23/07/2024 09:33:38
Đà Nẵng PNJ 75.820 77.170 23/07/2024 09:33:38
SJC 77.500 79.500 23/07/2024 09:33:38
Miền Tây PNJ 75.820 77.170 23/07/2024 09:33:38
SJC 77.500 79.500 23/07/2024 09:33:38
Tây Nguyên PNJ 75.820 77.170 23/07/2024 09:33:38
SJC 77.500 79.500 23/07/2024 09:33:38
Đông Nam Bộ PNJ 75.820 77.170 23/07/2024 09:33:38
SJC 77.500 79.500 23/07/2024 09:33:38
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 75.820 77.170 23/07/2024 09:33:38
Nữ trang 24K 75.700 76.500 23/07/2024 09:33:38
Nữ trang 18K 56.130 57.530 23/07/2024 09:33:38
Nữ trang 14K 43.500 44.900 23/07/2024 09:33:38
Nữ trang 10K 30.570 31.970 23/07/2024 09:33:38

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ