PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 15/06/2021 08:27:20 đến 15/06/2021 11:47:02
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 15/06/2021 08:27:20
PNJ 52.800 54.050 15/06/2021 08:27:20
SJC 56.550 57.150 15/06/2021 08:27:20
Hà Nội PNJ 52.800 54.050 15/06/2021 08:27:20
SJC 56.550 57.150 15/06/2021 08:27:20
Đà Nẵng PNJ 52.800 54.050 15/06/2021 08:27:20
SJC 56.550 57.150 15/06/2021 08:27:20
Cần Thơ PNJ 52.800 54.050 15/06/2021 08:27:20
SJC 56.550 57.150 15/06/2021 08:27:20
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 52.600 53.200 15/06/2021 08:27:20
Nữ trang 24K 52.100 52.900 15/06/2021 08:27:20
Nữ trang 18K 38.430 39.830 15/06/2021 08:27:20
Nữ trang 14K 29.700 31.100 15/06/2021 08:27:20
Nữ trang 10K 20.760 22.160 15/06/2021 08:27:20

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference