PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 07/06/2023 09:45:38 đến 07/06/2023 20:28:52
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 55.600 56.700 07/06/2023 09:45:38
SJC 66.500 67.000 07/06/2023 09:45:38
Hà Nội PNJ 55.600 56.700 07/06/2023 09:45:38
SJC 66.500 67.000 07/06/2023 09:45:38
Đà Nẵng PNJ 55.600 56.700 07/06/2023 09:45:38
SJC 66.500 67.000 07/06/2023 09:45:38
Miền Tây PNJ 55.600 56.700 07/06/2023 16:21:41
SJC 66.550 67.050 07/06/2023 16:21:41
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 55.600 56.600 07/06/2023 09:45:38
Nữ trang 24K 55.500 56.300 07/06/2023 09:45:38
Nữ trang 18K 40.980 42.380 07/06/2023 09:45:38
Nữ trang 14K 31.690 33.090 07/06/2023 09:45:38
Nữ trang 10K 22.170 23.570 07/06/2023 09:45:38

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference