PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 25/09/2021 08:24:06 đến 25/09/2021 20:36:52
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 25/09/2021 08:24:06
PNJ 50.500 51.600 25/09/2021 08:24:06
SJC 56.500 57.300 25/09/2021 08:24:06
Hà Nội PNJ 50.500 51.600 25/09/2021 09:02:02
SJC 56.700 57.500 25/09/2021 09:02:02
Đà Nẵng PNJ 50.500 51.600 25/09/2021 08:24:06
SJC 56.500 57.300 25/09/2021 08:24:06
Cần Thơ PNJ 50.500 51.600 25/09/2021 08:24:06
SJC 56.500 57.300 25/09/2021 08:24:06
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 50.400 51.400 25/09/2021 08:24:06
Nữ trang 24K 50.400 51.200 25/09/2021 08:24:06
Nữ trang 18K 37.150 38.550 25/09/2021 08:24:06
Nữ trang 14K 28.700 30.100 25/09/2021 08:24:06
Nữ trang 10K 20.050 21.450 25/09/2021 08:24:06

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference