PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 10/04/2021 08:20:11 đến 11/04/2021 02:51:15
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 10/04/2021 08:20:11
PNJ 52.350 53.050 10/04/2021 08:20:11
SJC 54.850 55.250 10/04/2021 08:20:11
Hà Nội PNJ 52.350 53.050 10/04/2021 08:20:11
SJC 54.850 55.250 10/04/2021 08:20:11
Đà Nẵng PNJ 52.350 53.050 10/04/2021 08:20:11
SJC 54.850 55.250 10/04/2021 08:20:11
Cần Thơ PNJ 52.350 53.050 10/04/2021 08:20:11
SJC 54.850 55.250 10/04/2021 08:20:11
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 50.850 51.450 10/04/2021 08:20:11
Nữ trang 24K 50.250 51.050 10/04/2021 08:20:11
Nữ trang 18K 37.040 38.440 10/04/2021 08:20:11
Nữ trang 14K 28.610 30.010 10/04/2021 08:20:11
Nữ trang 10K 19.990 21.390 10/04/2021 08:20:11

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference