PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 15/01/2021 13:27:23 đến 16/01/2021 07:38:47
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 15/01/2021 13:27:23
PNJ 54.850 55.350 15/01/2021 13:27:23
SJC 56.000 56.550 15/01/2021 13:27:23
Hà Nội PNJ 54.850 55.350 15/01/2021 13:27:23
SJC 56.000 56.550 15/01/2021 13:27:23
Đà Nẵng PNJ 54.850 55.350 15/01/2021 13:27:23
SJC 56.000 56.550 15/01/2021 13:27:23
Cần Thơ PNJ 54.850 55.350 15/01/2021 13:27:23
SJC 56.000 56.550 15/01/2021 13:27:23
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 54.850 55.350 15/01/2021 13:27:23
Nữ trang 24K 54.250 55.050 15/01/2021 13:27:23
Nữ trang 18K 40.040 41.440 15/01/2021 13:27:23
Nữ trang 14K 30.950 32.350 15/01/2021 13:27:23
Nữ trang 10K 21.650 23.050 15/01/2021 13:27:23

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference