PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 09/12/2022 15:21:22 đến 09/12/2022 19:10:43
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 53.200 54.300 09/12/2022 15:21:22
SJC 66.300 67.100 09/12/2022 15:21:22
Hà Nội PNJ 53.200 54.300 09/12/2022 15:21:22
SJC 66.300 67.100 09/12/2022 15:21:22
Đà Nẵng PNJ 53.200 54.300 09/12/2022 15:21:22
SJC 66.300 67.100 09/12/2022 15:21:22
Miền Tây PNJ 53.200 54.300 09/12/2022 15:53:26
SJC 66.300 67.000 09/12/2022 15:53:26
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 53.200 54.200 09/12/2022 15:21:22
Nữ trang 24K 52.700 53.500 09/12/2022 15:21:22
Nữ trang 18K 38.880 40.280 09/12/2022 15:21:22
Nữ trang 14K 30.050 31.450 09/12/2022 15:21:22
Nữ trang 10K 21.010 22.410 09/12/2022 15:21:22

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference