PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 04/12/2020 10:27:49 đến 04/12/2020 11:44:30
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 04/12/2020 10:27:49
PNJ 53.600 54.100 04/12/2020 10:27:49
SJC 54.700 55.350 04/12/2020 10:27:49
Hà Nội PNJ 53.600 54.100 04/12/2020 10:27:49
SJC 54.700 55.350 04/12/2020 10:27:49
Đà Nẵng PNJ 53.600 54.100 04/12/2020 10:27:49
SJC 54.700 55.350 04/12/2020 10:27:49
Cần Thơ PNJ 53.600 54.100 04/12/2020 10:27:49
SJC 54.700 55.350 04/12/2020 10:27:49
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 53.600 54.100 04/12/2020 10:27:49
Nữ trang 24K 53.000 53.800 04/12/2020 10:27:49
Nữ trang 18K 39.100 40.500 04/12/2020 10:27:49
Nữ trang 14K 30.220 31.620 04/12/2020 10:27:49
Nữ trang 10K 21.130 22.530 04/12/2020 10:27:49

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference