PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 15/05/2021 08:59:55 đến 16/05/2021 00:19:08
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 15/05/2021 08:59:55
PNJ 52.300 53.350 15/05/2021 08:59:55
SJC 55.950 56.350 15/05/2021 08:59:55
Hà Nội PNJ 52.300 53.350 15/05/2021 08:59:55
SJC 55.950 56.350 15/05/2021 08:59:55
Đà Nẵng PNJ 52.300 53.350 15/05/2021 08:59:55
SJC 55.950 56.350 15/05/2021 08:59:55
Cần Thơ PNJ 52.300 53.350 15/05/2021 08:59:55
SJC 55.950 56.350 15/05/2021 08:59:55
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 52.200 52.800 15/05/2021 08:59:55
Nữ trang 24K 51.600 52.400 15/05/2021 08:59:55
Nữ trang 18K 38.050 39.450 15/05/2021 08:59:55
Nữ trang 14K 29.400 30.800 15/05/2021 08:59:55
Nữ trang 10K 20.550 21.950 15/05/2021 08:59:55

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference