PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 20/10/2021 11:15:28 đến 20/10/2021 13:55:30
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 20/10/2021 11:15:28
PNJ 50.900 52.000 20/10/2021 11:15:28
SJC 57.250 57.900 20/10/2021 11:15:28
Hà Nội PNJ 50.900 52.000 20/10/2021 11:15:28
SJC 57.250 57.900 20/10/2021 11:15:28
Đà Nẵng PNJ 50.900 52.000 20/10/2021 11:15:28
SJC 57.250 57.900 20/10/2021 11:15:28
Cần Thơ PNJ 50.900 52.000 20/10/2021 11:15:28
SJC 57.250 57.900 20/10/2021 11:15:28
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 50.800 51.600 20/10/2021 11:15:28
Nữ trang 24K 50.400 51.200 20/10/2021 11:15:28
Nữ trang 18K 37.150 38.550 20/10/2021 11:15:28
Nữ trang 14K 28.700 30.100 20/10/2021 11:15:28
Nữ trang 10K 20.050 21.450 20/10/2021 11:15:28

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference