PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 23/07/2021 08:57:27 đến 24/07/2021 01:52:39
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 23/07/2021 08:57:27
PNJ 51.300 52.700 23/07/2021 08:57:27
SJC 56.850 57.500 23/07/2021 08:57:27
Hà Nội PNJ 51.300 52.700 23/07/2021 09:14:00
SJC 56.950 57.600 23/07/2021 09:14:00
Đà Nẵng PNJ 51.300 52.700 23/07/2021 08:57:27
SJC 56.850 57.500 23/07/2021 08:57:27
Cần Thơ PNJ 51.300 52.700 23/07/2021 08:57:27
SJC 56.850 57.500 23/07/2021 08:57:27
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 51.100 51.700 23/07/2021 08:57:27
Nữ trang 24K 50.600 51.400 23/07/2021 08:57:27
Nữ trang 18K 37.300 38.700 23/07/2021 08:57:27
Nữ trang 14K 28.820 30.220 23/07/2021 08:57:27
Nữ trang 10K 20.130 21.530 23/07/2021 08:57:27

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference