PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 02/03/2021 16:08:13 đến 02/03/2021 20:42:16
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 02/03/2021 16:08:13
PNJ 53.400 54.900 02/03/2021 16:08:13
SJC 55.650 56.100 02/03/2021 16:08:13
Hà Nội PNJ 53.400 54.900 02/03/2021 16:08:13
SJC 55.650 56.100 02/03/2021 16:08:13
Đà Nẵng PNJ 53.400 54.900 02/03/2021 16:08:13
SJC 55.650 56.100 02/03/2021 16:08:13
Cần Thơ PNJ 53.400 54.900 02/03/2021 16:08:13
SJC 55.650 56.100 02/03/2021 16:08:13
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 53.300 53.900 02/03/2021 16:08:13
Nữ trang 24K 52.700 53.500 02/03/2021 16:08:13
Nữ trang 18K 38.880 40.280 02/03/2021 16:08:13
Nữ trang 14K 30.050 31.450 02/03/2021 16:08:13
Nữ trang 10K 21.010 22.410 02/03/2021 16:08:13

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference