PRODUCTS

Asset Publisher

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 23/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 23/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 5 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.805,1 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 22/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 22/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 6 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.800 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 21/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 21/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 11 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.806,2 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 20/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 20/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 3 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.817,3 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 19/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 19/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 7 USD so với đóng phiên cuối tuần qua, giao dịch ở mức 1.814,5 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 16/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 16/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng 1 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.829,9 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng 20 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.828,8 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 14/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 14/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ổn định so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.808,7 USD/ounce. ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 13/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 13/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ổn định so với mở phiên ngày đầu tuần, giao dịch ở mức 1.808,4 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 12/7

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 12/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 2 USD so với đóng phiên cuối tuần qua, giao dịch ở mức 1.807,4 USD/ounce. ...

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới