PRODUCTS

Asset Publisher

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 23/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 23/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm 6,7 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.787,8 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 22/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 22/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng 13,5 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.793,5 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 20/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 20/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 17 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.768 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 8 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.739 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 14/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 14/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng hơn 19 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.747,3 USD/ounce. Biểu...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 13/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 13/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm 13,7 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.728,2 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 12/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 12/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm gần 5 USD so với đóng phiên cuối tuần qua, ở mức 1.741,9 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 9/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 9/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng 21,5 USD so với giá mở phiên sáng hôm qua, ở mức 1.756,1 USD/ounce. Biểu đồ...

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 8/4

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 8/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm 6 USD so với giá mở phiên sáng hôm qua, ở mức 1.734,6 USD/ounce. Biểu đồ giá...

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới