PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 04/02/2023 08:22:55 đến 05/02/2023 08:25:03
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 53.700 54.700 04/02/2023 08:22:55
SJC 66.500 67.400 04/02/2023 08:22:55
Hà Nội PNJ 53.700 54.700 04/02/2023 08:22:55
SJC 66.500 67.400 04/02/2023 08:22:55
Đà Nẵng PNJ 53.700 54.700 04/02/2023 08:22:55
SJC 66.500 67.400 04/02/2023 08:22:55
Miền Tây PNJ 53.700 54.700 04/02/2023 11:02:23
SJC 66.600 67.400 04/02/2023 11:02:23
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 53.700 54.600 04/02/2023 08:22:55
Nữ trang 24K 53.200 54.000 04/02/2023 08:22:55
Nữ trang 18K 39.250 40.650 04/02/2023 08:22:55
Nữ trang 14K 30.340 31.740 04/02/2023 08:22:55
Nữ trang 10K 21.210 22.610 04/02/2023 08:22:55

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference