PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 27/06/2022 08:41:55 đến 28/06/2022 06:48:19
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 53.700 54.800 27/06/2022 08:41:55
SJC 67.800 68.600 27/06/2022 08:41:55
Hà Nội PNJ 53.700 54.800 27/06/2022 08:52:44
SJC 67.960 68.600 27/06/2022 08:52:44
Đà Nẵng PNJ 53.700 54.800 27/06/2022 08:41:55
SJC 67.800 68.600 27/06/2022 08:41:55
Miền Tây PNJ 53.700 54.800 27/06/2022 15:48:31
SJC 68.000 68.600 27/06/2022 15:48:31
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 53.700 54.700 27/06/2022 08:41:55
Nữ trang 24K 53.100 53.900 27/06/2022 08:41:55
Nữ trang 18K 39.180 40.580 27/06/2022 08:41:55
Nữ trang 14K 30.280 31.680 27/06/2022 08:41:55
Nữ trang 10K 21.170 22.570 27/06/2022 08:41:55

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference